Lịch học dự kiến diễn raLớp: SQ99A6L1 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 4 - 19H30 - 22H00 & Thứ 7 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: July 6, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 3, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: BA43SA5L1 LEVEL 1
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 2 - 19H00 - 21H30 & Thứ 6 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: June 21, 2024
Thời gian kết thúc: July 15, 2024
Giảng viên dự kiến: giangdt
Lớp: SQ82SA6L2 LEVEL 2
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 5 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: June 25, 2024
Thời gian kết thúc: July 18, 2024
Giảng viên dự kiến: Thanhlh_SQL
IT BA Track

IT Business Analyst Fast Track

Đây là 1 khóa học full skill cho IT Business Analyst bao gồm 04 khóa học, mỗi khóa học sẽ giúp bạn từng bước đến gần hơn với ngành IT Business Analyst. Thông qua các khóa học nền tảng về SQL và Business Analyst bạn sẽ hiểu về cơ sở dữ liệu, cách thức làm việc với cơ sở dữ liệu, các dự án trong ngành IT và cách quản lý các dự án thông qua các phần mềm quản lý dự án. Cuối cùng, bạn sẽ được đích thân trải nghiệm tự mình xây dựng một dự án cho IT liên quan đến lĩnh vực tài chính, kinh doanh, công nghệ, kĩ thuật .....

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 33 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 04 khóa học nhỏ trong chương trình IT Business Analyst Track:
1. Database System Foundation (SQL level 1)
2. IT Business Analyst Foundation (BA level 1)
3. Applied Advanced IT Business Analyst (BA level 2)
4. Database and SQL for System Development (SQL level 2)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là vị trí hot sau:
• Tất cả vị trí Business Analyst (Chuyên viên Phân Tích Kinh Doanh)
• Tất cả vị trí IT Business Analyst (Chuyên viên Phân Tích Kinh Doanh cho IT)
• Tất cả vị trí Software Business Analyst (Chuyên viên Phân Tích Kinh Doanh Phần Mềm)

4.6 (456)

Đối tượng

• Sinh viên năm cuối khối kinh tế, Công nghệ thông tin (IT), Software có định hướng tham gia ngành phân tích nghiệp vụ và quản lý dự án Business Analyst (BA)

• Các bạn có mong muốn gia nhập hoặc chuyển sang lĩnh vực Phân tích nghiệp vụ trong ngành IT, Software để có mức thu nhập hấp dẫn lên tới 1500$ mỗi tháng cùng cơ hội làm việc tại các công ty và tập đoàn công nghệ lớn

• Người đang làm trong lĩnh vực BA muốn có lộ trình đào tào đầy đủ và nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên biệt về IT BA, Software Business Analyst

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

Dựa trên nội dung chi tiết của chương trình "IT Business Analyst Fast Track," kết quả học tập mà học viên có thể đạt được bao gồm:

1. Nắm vững kỹ năng SQL: Có khả năng sử dụng SQL để thực hiện truy vấn hiệu quả, giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu, hỗ trợ các đội IT trong quá trình phát triển sản phẩm.

2. Giải quyết Vấn đề Dựa trên Dữ liệu: Có khả năng giải quyết các vấn đề và thách thức của khách hàng dựa trên việc phân tích dữ liệu thu thập từ SQL.

3. Phân Tích và Quản Lý Yêu Cầu: Kỹ năng thu thập và tổ chức yêu cầu từ khách hàng, sau đó truyền đạt một cách rõ ràng cho các bộ phận nội bộ.

4. Thiết kế Giao diện Người Dùng và UX/UI: Có khả năng tư duy và thiết kế giao diện người dùng (UI), cũng như trải nghiệm người dùng (UX), giúp tạo ra các sản phẩm dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

5. Xây Dựng và Áp dụng Mô Hình Nghiệp Vụ: Có kỹ năng xây dựng mô hình nghiệp vụ và áp dụng chúng vào các tình huống thực tế, đồng thời hiểu rõ các quy trình và luồng làm việc trong tổ chức.

6. Quản Lý Dự Án và Agile/Scrum: Hiểu biết về quản lý dự án trong các mô hình như Agile và Scrum, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường sự linh hoạt trong quản lý dự án.

7. Kỹ năng Mềm và Làm Việc Nhóm: Phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm và trình bày qua các buổi làm việc nhóm và dự án cuối khóa, chuẩn bị cho môi trường làm việc thực tế.

Với những kết quả học tập này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một IT Business Analyst chuyên nghiệp, có khả năng đối mặt và giải quyết các thách thức trong thực tiễn công việc.

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  - Using SQL Server
  - Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Mục tiêu:

  Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Ứng dụng:

  - Tạo cơ sở dữ liệu, bảng và view mới
  - Chèn các bản ghi vào trong một CSDL
  - Xóa các bản ghi từ một CSDL
  - Lấy dữ liệu từ một CSDL
  - Tổ chức một lượng lớn thông tin bằng việc lưu trữ, thu thập và quản lý

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Using SQL Server
  - Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  - Tạo cơ sở dữ liệu, bảng và view mới
  - Chèn các bản ghi vào trong một CSDL
  - Xóa các bản ghi từ một CSDL
  - Lấy dữ liệu từ một CSDL
  - Tổ chức một lượng lớn thông tin bằng việc lưu trữ, thu thập và quản lý

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử..

  Chủ đề:

  - Thao tác với bảng
  - Mô hình CSDL

  Mục tiêu:

  Lưu trữ dữ liệu và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  Xây dưng một kiểu dữ liệu hợp lý và phù hợp để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm dữ liễu và tối ưu bộ nhớ trong quá trình sử dụng

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Lệnh cơ bản
  - Lệnh có điều kiện Where

  Mục tiêu:

  Cấu trúc câu lệnh cơ bản và có điều kiện

  Ứng dụng:

  Truy vấn thuận lợi và dễ dàng trong một CSDL lớn

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Xuất ra Excel
  - Các phép tính toán
  - Các phép tính toán có sử dụng yếu tố ngày

  Mục tiêu:

  kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  Phân tích dữ liệu

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Mệnh đề Joins cơ bản trong SQL
  - Mệnh đề Joins lạ trong SQL

  Mục tiêu:

  Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  Tìm kiếm và phân tích dữ liệu từ nhiều bảng

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Hàm tập hợp trong SQL
  - Khung hình bảng ảo View

  Mục tiêu:

  Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  Phân tích dữ liệu

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Các mệnh đề phụ
  - Bảng dẫn xuất (derived table) và CTEs

  Mục tiêu:

  Giới thiệu, phân biệt và thực hành

  Ứng dụng:

  - Sử dụng để đặt giới hạn và hạn chế kết quả trả về của truy vấn cha trong những query phức tạp cần tham chiếu đến dữ liệu của nhiều bảng với điều kiện kết lọc phức tạp mà 1 query không thể nào xử lý được.
  - Truy vấn lồng trong cơ sở dữ liệu lớn

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Tổng kết chương trình đã học

  Mục tiêu:

  Kiểm tra lại các nội dung đã học

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Tổng quan về quản lý dự án, các loại hình quản lý dự án

  Mục tiêu:

  - Hiểu được quản lý dự án là gì
  - Học viên cần nắm bắt đúng vai trò của từng member trong dự án
  - Hiểu rõ vai trò của mình trong dự án cần làm gì
  - Lộ trính phát triển của BA, sau khi làm BA một vài năm thì career path của BA là gì

  Ứng dụng:

  Case Study:

  - Học viên hiểu được về quản lý dự án, các vai trò của từng role, nhiệm vụ và cách thức một dự án hoạt động như thế nào.
  - Hiểu được cách thức 1 dự án water fall/agile vận hành như thế nào

  Chủ đề:

  Agile/Scrum và waterfall

  Mục tiêu:

  Hiểu được chính xác cách quản lý của Agile/water fall.

  Ứng dụng:

  Case Study:

  - Hiểu về cách vận hành chi tiết của Agile/scrum.
  - Thực tế các công ty phần mềm đang quản lý như thế nào

  Chủ đề:

  Tổng quan về BA

  Mục tiêu:

  - Học viên nắm bắt được khái niệm về usecase, thông qua các ví dụ cụ thể để sử dụng linh hoạt usecase trong công việc phân tích thiết kế.

  Ứng dụng:

  Case Study:

  - Hiểu vai trò và công việc của BA.
  - Hiểu về cách thức tổ chức các loại tài liệu mà BA cần thực hiện.
  - Show dự án thực tế về mảng tài chính và các khó khăn đã gặp phải

  Chủ đề:

  Quản lý requirement

  Mục tiêu:

  Học viên nắm bắt được khái niệm về usecase, thông qua các ví dụ cụ thể để sử dụng linh hoạt usecase trong công việc phân tích thiết kế.

  Ứng dụng:

  Case Study:

  - Biết cách thu thập yêu cầu.
  - Phát triển yêu cầu và chốt yêu cầu

  Chủ đề:

  Usecase

  Mục tiêu:

  Học viên nắm bắt được khái niệm về usecase, thông qua các ví dụ cụ thể để sử dụng linh hoạt usecase trong công việc phân tích thiết kế.ling Notation

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Học viên thực hành và nắm bắt các casestudy liên quan đến các mảng ngành nghề khác nhau:
  + Airport check-in and security screening business model
  + Ticket vending machine
  + Bank ATM UML use case diagrams examples
  + Website administration

  Chủ đề:

  Business Process Modeling Notation

  Mục tiêu:

  - Học viên nắm bắt được khái niệm về BPMN, ứng dụng và tầm quan trọng BPMN trong nghề BA
  - Học viên được thực hành và làm bài tập về BPMN

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Các casestudy cho BPMN:
  + Approved Budget for Departments
  + Request for Purchasing
  + Mua hàng online
  + Liên kết tài khoản qua MoMo

  Chủ đề:

  Giao diện

  Mục tiêu:

  Sau buổi học, học viên nắm bắt được:
  + Giao diện là gì? Ứng dụng của giao diện và cách tiếp cận, phân tích giao diện
  + Các công cụ và cách sử dụng giao diện
  + Thực hành phân tích và vẽ giao diện.

  Ứng dụng:

  Case Study:

  CaseStudy:
  + Thiết kế giao diện màn hình đăng nhập App Internet Banking
  + Thiết kế giao diện màn hình đăng nhập cho bộ phân Administration

  Chủ đề:

  - Communication
  - Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
  - Tổng kết khóa học

  Mục tiêu:

  Vì sao communication quan trọng trong nghề BA.
  + Những kỹ năng cần có khi thực hiện comminication
  + Giảng viên chia sẻ các kinh nghiệm trong nghề BA và những khó khăn đã trải qua.
  + Lộ trình của nghề BA
  + Học viên làm Project cuối khóa cho Level 1

  Ứng dụng:

  Case Study:

  - Giảng viên đưa ra các tình huống để học viên trao đổi, chuẩn bị cho bài Communication:
  + Communicate trong giai đoạn khảo sát
  + Communicate trong gia đoạn kiểm thử
  - Project full cycle 5 giai đoạn của dự án

  Chủ đề:

  - Giới thiệu về khóa học.
  - Tổng quan về BA
  - Giới thiệu về ngành BA, giới thiệu về các mảng dự án phổ biến hiện tại

  Mục tiêu:

  - Học viên định hướng được BA cần bổ sung những kiến thức gì, những kỹ nắng nào cần ưu tiên và nghiên cứu chuyên sâu
  - Các ngành nghề BA hiện nay đang phát triển và có tiềm năng

  Ứng dụng:

  Case Study:

  - Giảng viên đưa các tình huống xử lý thực tiễn, học viên đưa ra các cách giải quyết
  + Bài toán về Marketing
  + Bài toán về Tối ưu hóa nguồn lực
  + Bài toán về Kiểm soát dữ liệu

  Chủ đề:

  Agile/Scrum

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  - Ứng dụng của Agile/Scrum, ưu nhược điểm của từng mô hình
  - Nắm rõ vai trò BA, Product Owner trong từng mô hình.
  - Thực hành dự án theo mô hình Agile

  Case Study:

  - Dự án mới triển khai phần mềm kế toán cho công ty Hằng Nga
  - Dự án nâng cấp/cải tiến quy trình bán hàng công ty Thịnh Phát

  Chủ đề:

  Thiết kế UI/UX

  Mục tiêu:

  Sau buổi học, học viên nắm bắt được:
  + Giao diện là gì? Ứng dụng của giao diện và cách tiếp cận, phân tích giao diện UI/UX
  + Các công cụ và cách sử dụng giao diện
  + Thực hành phân tích và vẽ giao diện.

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Bài tập lớn xuyên suốt khóa học bắt đầu từ bước thu thập yêu cầu đến buổi 8 kết thúc project

  Chủ đề:

  Mô hình ERD và SQL

  Mục tiêu:

  - Sau buổi học, học viên hiểu rõ về ERD, tầm quan trọng của ERD trong phân tích thiết kế
  - Hiểu đc SQL là gì, vì sao SQL là kỹ năng cho BA
  - Thực hành với SQL

  Ứng dụng:

  Case Study:

  - Thực hành với ERD: Vẽ sơ đồ mối quan hệ Y tá và bệnh nhân, Ngân hàng và khách hàng...
  - Sử dụng SQL để trích xuất dữ liệu từ bảng theo các điều kiện lọc khác nhau

  Chủ đề:

  Mô hình ERD và SQL

  Mục tiêu:

  - Sau buổi học, học viên hiểu rõ về ERD, tầm quan trọng của ERD trong phân tích thiết kế
  - Hiểu đc SQL là gì, vì sao SQL là kỹ năng cho BA
  - Thực hành với SQL

  Ứng dụng:

  Case Study:

  - Thực hành với ERD: Vẽ sơ đồ mối quan hệ Y tá và bệnh nhân, Ngân hàng và khách hàng...
  - Sử dụng SQL để trích xuất dữ liệu từ bảng theo các điều kiện lọc khác nhau

  Chủ đề:

  Thực hành

  Mục tiêu:

  - Thành thạo viết tài liệu.
  - Học viên cần nắm được cách lên outline cho yêu cầu, viết chi tiết yêu cầu.
  - Thực hành vẽ giao diện

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Học cách viết tài liệu SRS, vẽ các mô hình, giao diện.
  Học cách thu thập yêu cầu, đặt câu hỏi để fill gap.

  Chủ đề:

  Thực hành

  Mục tiêu:

  - Thành thạo viết tài liệu.
  - Học viên cần nắm được cách lên outline cho yêu cầu, viết chi tiết yêu cầu.
  - Thực hành vẽ giao diện

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Học cách viết tài liệu SRS, vẽ các mô hình, giao diện.
  Học cách thu thập yêu cầu, đặt câu hỏi để fill gap.

  Chủ đề:

  Giới thiệu nghiệp vụ về 1 số Domain

  Mục tiêu:

  - Hiểu được cách vận hành của các domail về ví điện tử, banking và chứng khoán.
  - Các nghiệp vụ và phần hành liên quan

  Ứng dụng:

  Case Study:

  - Giới thiệu cho học viên các ngành hot hiện tại trong phần mềm
  - Đưa ra các bài toán mà BA có thể gặp và cách xử lý như thế nào

  Chủ đề:

  Project cuối khóa

  Mục tiêu:

  - Nâng cao kỹ năng viết tài liệu cho học viên.
  - Nâng cao kỹ năng phân tích, viết yêu cầu một dự án hoàn chỉnh

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Làm một bài tập hoàn chỉnh về phân tích dự án.

  Chủ đề:

  - Thủ tục lưu trữ (stored procedures)
  - Các biến trong SQL
  - Tham số và các giá trị trả về

  Mục tiêu:

  Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  Quản trị dữ liệu lớn như quản lý nhân sự hay quản lý bán hàng...

  Case Study:

  Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Hàm Scalar
  - Điều kiện kiểm tra
  - Cấu trúc vòng lặp
  - Xử lý lỗi

  Mục tiêu:

  Quản trị và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  - Phân tích dữ liệu, liên kết các dữ liệu
  - Phương pháp logic trong việc tạo báo cáo khoa học

  Case Study:

  Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Lệnh xóa trong SQL
  - Cập nhật dữ liệu trong SQL
  - Chèn dữ liệu

  Mục tiêu:

  Quản trị và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  - Phân tích dữ liệu, liên kết các dữ liệu
  - Phương pháp logic trong việc tạo báo cáo khoa học

  Case Study:

  Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Tạo bảng
  - Nhóm các câu lệnh trong SQL (Transactions)
  - Bảng tạm thời và bảng biến

  Mục tiêu:

  Quản trị và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  Chỉnh sửa và sắp xếp dữ liệu

  Case Study:

  Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Hàm có giá trị bảng
  - Bảng dẫn xuất (derived table) và CTEs

  Mục tiêu:

  Chỉnh sửa và sắp xếp dữ liệu

  Ứng dụng:

  Chỉnh sửa và sắp xếp dữ liệu

  Case Study:

  Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Thao tác con trỏ (cursors)
  - Gỡ lỗi câu lệnh
  - Chuỗi lệnh SQL động

  Mục tiêu:

  Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Duyệt qua từng dòng dữ liệu của một bảng để thao tác với chúng.
  - Gỡ lỗi những procedures có nhiều câu lệnh phức tạp
  - Phân tích kết quả tìm kiếm với nhiều tham số đầu vào khác nhau sẽ tạo nhiều câu lệnh SQL khác nhau

  Case Study:

  Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Chuyển đổi dữ liệu Pivots
  - Hẹn giờ

  Mục tiêu:

  Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Phân tích bảng chéo (cross tabulation) chuyển dữ liệu từ bảng này sang bảng khác
  - Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.

  Case Study:

  Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Tổng kết

  Mục tiêu:

  Kiểm tra lại các nội dung đã học

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Kiểm tra lại các nội dung đã học

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo SQL và BA trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Lê Thị Thảo

- Tư vấn cao cấp Phát triển phần mềm tại Techcombank
- Chuyên viên tư vấn cao cấp ERP tại FPT
- Có 8 năm kinh nghiệm trong các dự án trong và ngoài nước trong lĩnh vực ERP: Business Analyst, Consultant in SAP and Oracle.


Hồ Minh Trí

- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Tư vấn giải pháp kinh doanh
- Hiện đang đảm trách vị trí Kĩ sư Phân tích Kinh doanh Cao cấp tại Robert Bosch Engineering & Business Solutions, Việt Nam (RBVH)
- Trưởng nhóm Nghiên cứu tại Lab Applied Science in Make Science Make Sense Project tài trợ bởi Cơ quan của Mỹ - the US Department of State - YSEALI - World Learning
- Chứng chỉ:
1. AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals
2. DA-100: Microsoft Certified: Data Analyst Associate


Phạm Nguyên Hạnh

- 4 năm kinh nghiêm trong ngành Phân tích dữ liệu và Công nghệ thông tin
- Chuyên viên Quản lý và Phân tích dữ liệu cao cấp, Ban Quản trị dữ liệu, Tập đoàn Viettel
- Chuyên viên Phân tích dữ liệu tại Viettel Telecom Cambodia, Peru
- Đảm nhận ví trí nghiên cứu thị trường tại Boston Consulting Group, Việt Nam
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Phân tích Tài chính và Quản lý Quỹ tại Anh Quốc - MSc Financial Analysis and Fund Management (FAFM), with Distinction - University of Exeter
- Chứng chỉ:
1. Certified Senior Big Data Analyst, DASCA
2. CFA level II
3. Introduction to Analytics (IBM Coursera)
4. Data visualization and Dashboards with Excel and Cognos (IBM Coursera)
5. Mathematics for Machine Learning: Linear Algebra(Imperial College Coursera)


Trần Lý Tưởng

- Có 13 năm kinh nghiệm trong ngành Công nghệ thông tin
- Hơn 10 năm kinh nghiệm với các hệ thống ERP như SAP B1, MS Dynamics NAV / Dynamics 365 BC / LS Retail
- Từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ Technical Consultant / Functional Consultant / Team Leader / Project Manager / Senior Manager trong các dự án ERP


Lê Thuận

Hiện tại đang làm Product Development Leader tại VTC Mobile
Có gần 10 năm kinh nghiệm với ngành IT và thành công với nhiều dự án trong các lĩnh vực khác nhau như: Internet Security, Marketing, Sale, AI và gần đây nhất là Mobile Game và Mobile Service.
Ngoài ra còn sở hữu cho mình nhiều kỹ năng về: Team Management, Quality Management, Product Management, Product Owner,...


Doãn Thanh Giang

- Tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia TP HCM chuyên ngành CNTT
- Kinh nghiệm 9 năm làm việc vị trí C# Dev, IT Business Analyst. Hiện tại đang làm vị trí Senior IT Business Analyst tại CMC Global
- Chứng chỉ BA do IIBA cấp năm 2017, chứng chỉ UX do Google cấp năm 2023
- Kinh nghiệm hơn 1 năm giảng dạy bộ môn Business Analyst
- Skill:
+ Software Business Analysis
+ UX/UI Design
+ NET (C#,VB) OOP SQL-Server