Lợi ích của học viên • Tặng miễn phí 01 tài khoản trên Hệ thống quản lý học tập của MCI
 • Được support từ đội ngũ IT và CTO của MCI về công nghệ, dữ liệu lớn và hàng trăm job trên Workspace
 • Nhận chứng chỉ sau khóa học
 • Miễn phí học lại không giới hạn
AWS level 2

Advanced AWS Cloud Data Engineer

Advanced AWS Cloud Data Engineer

4.9 (386)

Đối tượng

DSGFGGMHMGNFGDFGSDADSFGM,

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu nắm vững kiến thức cơ bản về AWS

Bạn sẽ học những gì

GHJB,MGNFDSASFDGNM

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  DNS và Routing

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - DNS, Zone, Route, Route53 của AWS
  - Cách thiết lập Route 53

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  VPC

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - VPC, Subnet, Route Traffic, VPN Connection

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Load Balancer và HA

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Load Balancer
  - Cải thiện khả năng phân bổ lưu lượng

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng hệ thống thực tế và tính chi phí vận hành

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Xây dựng hệ thống thực tế
  - Tính toán chi phí cho hệ thống

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  AWS Application

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Kết nối lại những gì đã học
  - Tích hợp application với những mục tiêu khác

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Monolithic vs Microservice

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Microservice, APIs, Monolithic
  - Thực hành microservieces

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Security

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Những cách giúp bảo mật dữ liệu trên AWS
  - Hệ thống kết hợp bảo mật

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Final test

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  Final test

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Final test

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  Final test

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Python, Power BI, SQL trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Tống Châu Nghị

- Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Công nghệ thông tin, đặc biệt hiểu biết sâu sắc về quản lý hệ cơ sở dữ liệu và quản lý kho dữ liệu datawarehouse
- Hơn 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực triển khai SAP BI , SAP BW, SAP ECC
- Hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc triển khai và áp dụng các dịch vụ của Microsoft như Power BI, Microsoft 365, SQL Server, Azure Cloud...
- Đảm nhận vị trí Quản lý Phân tích kinh doanh tại Tập đoàn bán lẻ Central Retail Vietnam từ năm 2013 đến nay
- Tư vấn triển khai hệ thống BIBO tại Công ty Nguyễn Kim Trading, Việt Nam


Nguyễn Hữu Minh

- 5 năm kinh nghiệm trong ngành Khoa học dữ liệu và Công nghệ thông tin tại Việt Nam
- Hiện đảm nhân vị trí Data Scientist, AI Researcher tại Công ty PIXTA Vietnam Co. Ltd
- Giải nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Khoa Toán ứng dụng và Hệ thống thông tin
- Kĩ sư Toán và Thông tin tại trường Bách Khoa Hà Nội


Đặng Lê Khoa

- Chuyên viên cao cấp triển khai và tư vấn Công nghệ Tổng quát tại Hitachi Vantara Việt Nam
- Giảng viên tại CFD-Engineer Việt Nam
- Đảm nhận nhiệm vụ phân tích dữ liệu tại Cộng đồng kĩ sư Việt Nam CFD-Engineer
- Chứng chỉ:
1. Data Manipulation with Python (Advanced, score:166, percentile: 99%)
2. Importing & Cleaning Data with Python (Advanced, score:131, percentile: 85%)
3. Python Programming (Advanced, score:133, percentile: 86%)

Các khóa học liên quan