Lịch học dự kiến diễn raLớp: AWS 25A9 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 4 - 19H00 - 21H30 & Chủ nhật - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: Oct. 1, 2023
Thời gian kết thúc: Oct. 25, 2023
Giảng viên dự kiến: --------
AWS level 1

AWS Data Engineer for Beginners

AWS Data Engineer for Beginners

4.9 (290)

Đối tượng

âcsscasc

Yêu cầu đầu vào

Khóa học cho người mới bắt đầu

Bạn sẽ học những gì

âcscascas

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  Setup và giới thiệu về AWS

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Giới thiệu về AWS
  - Cài đặt những phần cần thiết cho khoá học

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  AWS IAM (Identity and Access Management)

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Giới thiệu về IAM
  - Phân quyền các user truy cập vào môi trường
  - Phân quyền cho các môi trường được phép khởi tạo và chạy

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  về Amazon Simple Storage Service (S3)

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Giới thiệu về hệ thống lưu trữ của AWS (S3)
  - Khái niệm về lưu trữ trong S3 (bucket, key, object, region)
  - Quy trình sử dụng S3

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  về Amazon Simple Storage Service (S3)

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Những tình huống luu trữ
  - Phương pháp lưu trữ chống mất dữ liệu

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Tổng quan về mô hình thiết lập của EC2
  - Giới thiệu về Ami chuẩn bị cho thiết lập instance
  - Phương pháp tạo instance

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Những trường hợp đặc biệt
  - Đề án kết hợp S3 và EC2

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Database AWS

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Định nghĩa và cách hoạt động của Database trên AWS
  - Thiết lập một database trên AWS

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Thực hành về Database

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Thực hành thiết lập một database

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Python, Power BI, SQL trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Tống Châu Nghị

- Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Công nghệ thông tin, đặc biệt hiểu biết sâu sắc về quản lý hệ cơ sở dữ liệu và quản lý kho dữ liệu datawarehouse
- Hơn 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực triển khai SAP BI , SAP BW, SAP ECC
- Hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc triển khai và áp dụng các dịch vụ của Microsoft như Power BI, Microsoft 365, SQL Server, Azure Cloud...
- Đảm nhận vị trí Quản lý Phân tích kinh doanh tại Tập đoàn bán lẻ Central Retail Vietnam từ năm 2013 đến nay
- Tư vấn triển khai hệ thống BIBO tại Công ty Nguyễn Kim Trading, Việt Nam


Nguyễn Hữu Minh

- 5 năm kinh nghiệm trong ngành Khoa học dữ liệu và Công nghệ thông tin tại Việt Nam
- Hiện đảm nhân vị trí Data Scientist, AI Researcher tại Công ty PIXTA Vietnam Co. Ltd
- Giải nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Khoa Toán ứng dụng và Hệ thống thông tin
- Kĩ sư Toán và Thông tin tại trường Bách Khoa Hà Nội


Đặng Lê Khoa

- Chuyên viên cao cấp triển khai và tư vấn Công nghệ Tổng quát tại Hitachi Vantara Việt Nam
- Giảng viên tại CFD-Engineer Việt Nam
- Đảm nhận nhiệm vụ phân tích dữ liệu tại Cộng đồng kĩ sư Việt Nam CFD-Engineer
- Chứng chỉ:
1. Data Manipulation with Python (Advanced, score:166, percentile: 99%)
2. Importing & Cleaning Data with Python (Advanced, score:131, percentile: 85%)
3. Python Programming (Advanced, score:133, percentile: 86%)

Các khóa học liên quan