Lịch học dự kiến diễn raLớp: PY97A6L1 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 4 - 19H00 - 21H30 & Thứ 7 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: June 26, 2024
Thời gian kết thúc: July 27, 2024
Giảng viên dự kiến: Hungdd
Lớp: PY01SA6L1 LEVEL 1
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 4 - 19H00 - 21H30 & Chủ nhật - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: June 30, 2024
Thời gian kết thúc: July 31, 2024
Giảng viên dự kiến: Tamtt.Py
Lớp: MA15SA7
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 5 - 19H00 - 21H30 & Chủ nhật - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: July 4, 2024
Thời gian kết thúc: July 18, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: SQ99A6L1 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 4 - 19H30 - 22H00 & Thứ 7 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: July 6, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 3, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: PY72SA6L2 LEVEL 2
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 4 - 19H00 - 21H30 & Thứ 6 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: June 28, 2024
Thời gian kết thúc: July 31, 2024
Giảng viên dự kiến: None
DS Track

Data Science Track

Đây là chương trình đào tạo full skill về Data Science gồm 05 khóa học:

Làm quen với SQL và thành thạo công cụ này để tối ưu hóa các xử lý, phân tích của bạn với BIG DATA cũng như trong việc quản trị cơ sở dữ liệu của bạn.

Với môn học tiếp theo là Toán & Thống Kê thì bạn sẽ hiểu được cơ sở toán học của các thuật toán cơ bản trong việc học có giám sát và học tập không giám sát. Các bạn cũng sẽ biết cách sử dụng Python và scikit-learning để triển khai các thuật toán cơ bản trong việc học có giám sát và học tập không giám sát.

Cuối cùng, các bạn sẽ tập trung học ngôn ngữ lập trình bậc cao - Python và ứng dụng ngôn ngữ này trong việc phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro... Và áp dụng Python vào lĩnh vực Machine Learning & Deep Learning trong các mô hình dự báo, quản trị cho các ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, viễn thông....

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 44 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 05 khóa học nhỏ trong chương trình Data Science Track:
1. SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners (SQL Level 1)
2. Math & Statistics for Data Science
3. Python Foundation in Data Analytics (Python Level 1)
4. Python for Machine Learning & Deep Learning (Python Level 2)
5. Deep Learning Application in the Real World (Python Level 3)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là các vị trí hot sau:
• Tất cả vị trí Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Data Scientist (Nhà Khoa học Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Machine Learning (ML) Engineer (Kĩ sư Học máy)

4.6 (333)

Đối tượng

• Sinh viên khối kinh tế, kĩ thuật có mong muốn tham gia ngành khoa học dữ liệu (Data Science) và phân tích dữ liệu (Data Analytics) đang cần học thêm kiến thức liên quan Python, Machine Learning, Deep Learning, SQL , mong muốn có một mentor định hướng và đồng hành cùng để tự tin ứng tuyển vào các vị trí trong ngành.

• Các bạn cần học thêm các kiến thức về phân tích dữ liệu và ứng dụng dữ liệu trong thời kỳ chuyển đổi số để nâng cao năng lực thực hiện công việc hiện tại và chuẩn bị cho các bước thăng tiến sự nghiệp mới trong tương lai

• Tất cả các bạn có mong muốn chuyển ngang sang ngành Data Analytics, Data Science & Machine Learning, AI Engineer để có mức thu nhập cao hơn lên tới 1000$/tháng và các cơ hội sự nghiệp đột phá hơn.

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

• Làm chủ ngôn ngữ lập trình Python trong phân tích dữ liệu và rủi ro kinh doanh
• Áp dụng các bài toàn về Machine Learning, Deep Learning & AI vào trong doanh nghiệp
• Làm chủ ngôn ngữ SQL trong phân tích, xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu lớn

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  - Using SQL Server
  - Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Mục tiêu:

  - Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Ứng dụng:

  - Tạo cơ sở dữ liệu, bảng và view mới
  - Chèn các bản ghi vào trong một CSDL
  - Xóa các bản ghi từ một CSDL
  - Lấy dữ liệu từ một CSDL
  - Tổ chức một lượng lớn thông tin bằng việc lưu trữ, thu thập và quản lý

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Using SQL Server
  - Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Mục tiêu:

  - Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Ứng dụng:

  - Tạo cơ sở dữ liệu, bảng và view mới
  - Chèn các bản ghi vào trong một CSDL
  - Xóa các bản ghi từ một CSDL
  - Lấy dữ liệu từ một CSDL
  - Tổ chức một lượng lớn thông tin bằng việc lưu trữ, thu thập và quản lý

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Thao tác với bảng
  - Mô hình CSDL

  Mục tiêu:

  - Lưu trữ dữ liệu và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  - Xây dưng một kiểu dữ liệu hợp lý và phù hợp để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm dữ liễu và tối ưu bộ nhớ trong quá trình sử dụng

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Lệnh cơ bản
  - Lệnh có điều kiện Where

  Mục tiêu:

  - Cấu trúc câu lệnh cơ bản và có điều kiện

  Ứng dụng:

  - Truy vấn thuận lợi và dễ dàng trong một CSDL lớn

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Xuất ra Excel
  - Các phép tính toán
  - Các phép tính toán có sử dụng yếu tố ngày

  Mục tiêu:

  - Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Phân tích dữ liệu

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Mệnh đề Joins cơ bản trong SQL
  - Mệnh đề Joins lạ trong SQL

  Mục tiêu:

  - Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Tìm kiếm và phân tích dữ liệu từ nhiều bảng

  Case Study:

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Hàm tập hợp trong SQL
  - Khung hình bảng ảo View

  Mục tiêu:

  - Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Phân tích dữ liệu

  Case Study:

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Các mệnh đề phụ
  - Bảng dẫn xuất (derived table) và CTEs

  Mục tiêu:

  - Giới thiệu, phân biệt và thực hành

  Ứng dụng:

  - Sử dụng để đặt giới hạn và hạn chế kết quả trả về của truy vấn cha trong những query phức tạp cần tham chiếu đến dữ liệu của nhiều bảng với điều kiện kết lọc phức tạp mà 1 query không thể nào xử lý được.
  - Truy vấn lồng trong cơ sở dữ liệu lớn

  Case Study:

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Tổng kết chương trình SQL Level 1, review kiến thức, bài tập nhóm và đánh giá cá nhân

  Mục tiêu:

  Tổng kết chương trình đã học

  Ứng dụng:

  Tổng kết chương trình đã học

  Case Study:

  Chủ đề:

  Algebra/Linear Algebra (vectors and matrices, eigenvalues and eigenvectors, logarithmic equations, sigmoid function, matrix and tensor computing)

  Mục tiêu:

  Đại số/ Đại số tuyến tính
  - Vectơ và ma trận
  - Giá trị riêng và ký hiệu riêng
  - Phương trình logarit
  - Hàm sigmoid
  - Tính toán ma trận và tensor

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Probability (mean, median, standard deviation, and outliers, joint distributions, conditional probability and independence, discrete random variables, continuous random variables, jointly distributed random variables, common probability distributions (Gaussian, Bernoulli, Binomial, Uniform, and Poisson))

  Mục tiêu:

  Xác suất
  - Trung bình, trung vị
  - Độ lệch chuẩn và giá trị ngoại lệ
  - Phân phối chung, xác suất có điều kiện, xác suất độc lập
  - Biến ngẫu nhiên rời rạc, biến ngẫu nhiên liên tục, biến ngẫu nhiên có phân phối chung, phân phối xác suất chung (Gaussian, Bernoulli, Binomial, Uniform và Poisson)

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Calculus & Optimization (ordinary / partial derivatives, Gradient, Hessian, chain rule, gradient descent, convex optimization)

  Mục tiêu:

  Giải tích & Tối ưu hóa
  - Đạo hàm thông thường, đạo hàm riêng
  - Gradient, Hessian
  - Quy tắc chuỗi, giảm độ dốc, tối ưu hóa lồi

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Machine Learning Introduction (Dataset, Bias/Variance, Train/Test/Validation Split, Loss Function,...)

  Mục tiêu:

  Giới thiệu về Machine Learning
  - Tập dữ liệu
  - Phương sai/ độ lệch
  - Train / Test / Validation Split
  - Hàm tổn thất...

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Machine Learning Algorithm (Linear Regression, Logistic Regression, Principal Component Analysis (PCA), ...) Python Machine Learning (Python Tools for Machine Learning Numpy, Pandas, Scipy, Scikit-learn, Matplotlib, Pytorch)

  Mục tiêu:

  Thuật toán Machine Learning
  - Hồi quy tuyến tính
  - Hồi quy logistic
  - Phân tích thành phần chính (PCA) Python Machine Learning
  - Công cụ Python cho Machine Learning Numpy, Pandas, Scipy, Scikit-learning, Matplotlib, Pytorch

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  - Preliminaries
  - Python Language Basics, Ipython, and Jupiter NoteBooks
  - Built-in Data Structures, Functions, and Files

  Mục tiêu:

  - Làm quen với Python
  - Nắm vững cấu trúc dữ liệu, hàm, và files

  Ứng dụng:

  Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

  Case Study:

  Tách và xử lý chuỗi (string)

  Chủ đề:

  - Numpy Basics: Arrays and Vectorized Computation
  - Getting Started with Pandas

  Mục tiêu:

  - Mảng dữ liệu nhiều chiều
  - Hàm dựa trên cấu trúc mảng
  - Input và Output với Array
  - Tính toán tuyến tính
  - Số ngẫu nhiên Ví dụ: Random walks
  - Giới thiệu cấu trúc dữ liệu Pandas
  - Các tính năng quan trọng
  - Tổng hợp, tính toán thống kê mô tảs

  Ứng dụng:

  Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

  Case Study:

  Chủ đề:

  - Data Loading, Storage, and File Formats
  - Data Cleaning and Preparation

  Mục tiêu:

  - Đọc và viết dữ liệu dạng text
  - Tương tác với Web API
  - Tương tác với cơ sở dữ liệu
  - Xử lý dữ liệu bị mất
  - Chuyển đổi dữ liệu
  - Thao tác dữ liệu chuỗi (string)

  Ứng dụng:

  Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

  Case Study:

  Chủ đề:

  - Data Wrangling: Join, Combine, and Reshape
  - Ploting and Visualization
  - Data Aggregation and Group Operations

  Mục tiêu:

  - Sắp xếp và cấu trúc lại dữ liệu
  - Vẽ biểu đồ và trực quan hóa
  - Tập hợp dữ liệu và thao tác trên nhóm

  Ứng dụng:

  Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

  Case Study:

  Chủ đề:

  - Time Series

  Mục tiêu:

  - Nắm vững kiến thức về dữ liệu theo thời gian
  - Mở rộng kiến thức với pandas nâng cao

  Ứng dụng:

  Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

  Case Study:

  Chủ đề:

  - Advanced pandas

  Mục tiêu:

  - Nắm vững kiến thức về dữ liệu theo thời gian
  - Mở rộng kiến thức với pandas nâng cao

  Ứng dụng:

  Khoa học dữ liệu

  Case Study:

  Chủ đề:

  - Introduction to Modelling Libraries in Python
  - Data Analysis Examples

  Mục tiêu:

  - Kiến thức thực hành từ chuyên gia khoa học dữ liệu

  Ứng dụng:

  Khoa học dữ liệu

  Case Study:

  Chủ đề:

  - Machine learning

  Mục tiêu:

  - Kiến thức về Máy học
  - Học có giám sát với thư viện scikit-learn
  - Học không giám sát trong Python
  - Hướng dẫn Project cuối khóa

  Ứng dụng:

  Thực hành phân tích dữ liệu bằng các bài tập thực tế

  Case Study:

  Credit risk scoring and Segmenation in banking

  Chủ đề:

  - Machine learning

  Mục tiêu:

  - Kiến thức về Máy học
  - Học có giám sát với thư viện scikit-learn
  - Học không giám sát trong Python

  Ứng dụng:

  Machine learning

  Case Study:

  Credit risk scoring and Segmentation in banking

  Chủ đề:

  Tổng kết chương trình xử lý, phân tích và biểu diễn dữ liệu với Python

  Mục tiêu:

  - Trình bày Project cuối khóa và chữa bài

  - Tổng kết kiến thức khóa học python

  Ứng dụng:

  Phân tích và mô hình quản trị rủi ro, quản trị danh mục

  Case Study:

  Chủ đề:

  Machine Learning

  Mục tiêu:

  - Hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Python
  - Review kiến thức cũ về Phân tích dữ liệu và Khai phá dữ liệu - chương trình Python level 1

  Ứng dụng:

  Machine Learning

  Case Study:

  Exploratory Data Analysis on datasets & develop python class implementing sklearn API

  Chủ đề:

  Tìm hiểu về Data Analysis on Datasets & phát triển python class triển khai sklearn API

  Mục tiêu:

  - Hiểu biết các khái niệm về mô hình dự báo trong Machine Learning
  - Áp dụng mô hình Linear Regression trong Python

  Ứng dụng:

  Machine Learning

  Case Study:

  Perform t-test, ANOVA, regression, chi-square test with traditional and resampling methods

  Chủ đề:

  Giới thiệu Machine Learning, hyperparameter, model validation. Naive Bayes Classification, KNN

  Mục tiêu:

  Nắm các kiến thức về hyperparameter, model validation. Naive Bayes Classification, KNN

  Ứng dụng:

  Machine Learning

  Case Study:

  Perform Feature Engineering, simple prediction/classification models with Naive Bayes and KNN

  Chủ đề:

  Supervised Learning: Multiple Linear Regression, Logistic Regression, Soft-Max Regression, Support Vector Machine & Kernel Method, Decision Tree & Ensemble methods, measure model's performance

  Mục tiêu:

  Hiểu biết và áp dụng các mô hình học máy có giám sát nâng cao, có tính chính xác cao

  Ứng dụng:

  Học máy có giám sát nâng cao

  Case Study:

  Perform multiple models on same dataset and compare performance

  Chủ đề:

  Unsupervised Learning: Principal Component Analysis, Manifold Learning, Clustering (K-Means, DBSCAN, Hierachical), Gaussian Mixture Model, Kernel Density Estimation

  Mục tiêu:

  Hiểu biết và áp dụng các mô hình học máy không có giám sát nâng cao, có tính chính xác cao

  Ứng dụng:

  Học máy không giám sát nâng cao

  Case Study:

  Customer segmentation. Supervised learning on reduced feature list.

  Chủ đề:

  Giới thiệu về mạng Nơ-Ron nhân tạo

  Mục tiêu:

  Hiểu biết cơ bản về mô hình học sâu (Deep Learning)

  Ứng dụng:

  Deep Learning

  Case Study:

  Chủ đề:

  Natural language processing:
  - Applying Machine Learning to Sentiment Analysis
  - Embedding a Machine Learning Model into a Web Application

  Mục tiêu:

  Áp dụng các mô hình học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

  Ứng dụng:

  Deep Learning

  Case Study:

  Sentiment Analysis

  Chủ đề:

  Natural language processing:
  - Applying Machine Learning to Sentiment Analysis
  - Embedding a Machine Learning Model into a Web Application

  Mục tiêu:

  Áp dụng các mô hình học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

  Ứng dụng:

  Deep Learning

  Case Study:

  Sentiment Analysis

  Chủ đề:

  Computer Vision: Handwriting recognition with Deep Convolutional Neural Networks

  Mục tiêu:

  Áp dụng các mô hình học sâu trong thị giác máy tính

  Ứng dụng:

  Deep Learning

  Case Study:

  Handwriting recognition

  Chủ đề:

  Computer Vision: Handwriting recognition with Deep Convolutional Neural Networks

  Mục tiêu:

  Áp dụng các mô hình học sâu trong thị giác máy tính

  Ứng dụng:

  Deep Learning

  Case Study:

  Handwriting recognition

  Chủ đề:

  Tabular data

  Mục tiêu:

  - Environment setup: Colab + Github, (JupyterLab + Github),...
  - Intro to Deep Learning: What Why How?
  - Foundation to Neural Network:
  + Basic elements of ANN:
  + Neurons, layers, activation funtion, cost function, ...
  + Hyperparams vs Params
  + Regularization
  + Practice with Tensorflow/Keras

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Computer Vision

  Mục tiêu:

  - Intro to Computer Vision + Applications
  - General workflow of a CV task
  - Intro + practice with useful libraries for images: OpenCV
  - Convolutional Neural Network (CNN): architecture, convolution, filter, ...
  - Practice CNN with Tensorflow on case study.

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Computer Vision

  Mục tiêu:

  - Intro to pretrained learning with CNN-based: VGG19, Inceptionv3 (GoogLeNet), ResNet50, EfficientNet (utility)
  + practicce on case study
  - Data augmentation (optional)
  - Evaluation method and metrics
  + Tips and tricks to handle overfit/underfit

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Natural Language Processing - Text

  Mục tiêu:

  Natural Language Processing
  - Text - Intro to NLP + Applications
  - General workflow of aNLP task for sequence
  - Word embeddings: Lexical + Syntatic + Semantic + Summary of tokenizers + preprocessing steps (play with regex) + Skip gram vs CBOW
  - Intro + practice with useful libraries for texts: NLTK, SentencePiece, Pyvi,...

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Natural Language Processing - Text

  Mục tiêu:

  - Recurrent Neural Network, LSTM, Transformers mechanism
  - Intro to Huggingface and SOTA pretrained learning: BERT and its variants, GPT, XLNet, ...
  - Evaluation method and metrics for each category of NLP tasks
  - Case study: Coronavirus tweets NLP
  - Text Classification

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Natural Language Processing - Speech

  Mục tiêu:

  Natural Language Processing - Speech
  - Intro + Applications
  - General workflow of a NLP task for speech
  - Practice with useful libraries for speech: librosa, ...
  + Read/write, split channel,...

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Natural Language Processing - Speech

  Mục tiêu:

  - Practice with learned model on NLP tasks.
  - Pretrained model for speech: YAMNET, Wavenet, DeepSpeech, ...

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Time Series

  Mục tiêu:

  - Intro to sequence and timeseries
  + Applications
  - General workflow of a NLP task for speech
  - Foundation of timeseries data:
  + Visualization of trends, seasonality...
  + Preprocessing: smooth/resampling, stationarity...
  + Feature engineering

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Model contest

  Mục tiêu:

  - Model contest

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Stock Market Prediction - warnings about prophet

  Chủ đề:

  POC (Optional) Demo: Build visualization dashboard with Streamlit

  Mục tiêu:

  POC (Optional) Demo: Build visualization dashboard with Streamlit

  Ứng dụng:

  Case Study:

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Excel, Python, SQL và các kiến thức Machine Learning, Deep Learning & AI trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Đinh Quang Vũ

- Hơn 11 năm kinh nghiệm trong ngành khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin tại Việt Nam
- Đảm nhận vị trí Quản lý Phân tích dữ liệu tại Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam
- Chuyên viên cao cấp hệ thống thông tin và báo cáo thông minh tại Công ty bảo hiểm Chubb Life Việt Nam
- Thạc sĩ khoa học dữ liệu Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh


Nguyễn Hữu Minh

- 5 năm kinh nghiệm trong ngành Khoa học dữ liệu và Công nghệ thông tin tại Việt Nam
- Hiện đảm nhân vị trí Data Scientist, AI Researcher tại Công ty PIXTA Vietnam Co. Ltd
- Giải nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Khoa Toán ứng dụng và Hệ thống thông tin
- Kĩ sư Toán và Thông tin tại trường Bách Khoa Hà Nội


Ngô Hoàng Quốc Tân

- Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Công nghệ thông tin và Phân tích dữ liệu tại Việt Nam
- Đảm nhận vị trí Chuyên viên Phân tích Kinh doanh Cao cấp tại Savills Việt Nam
- Đảm nhận vị trí Quản lý khoa học dữ liệu tại Tập đoàn Lộc Trời Việt Nam
- Chuyên viên phân tích kinh doanh tại Pycogroup Việt Nam
- Chuyên viên Phân tích dữ liệu cao cấp tại Công ty Lazada Việt Nam


Do Duy Nam

- Hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Dữ liệu lớn
- Nhà khoa học dữ liệu cao cấp Senior Data Specialist tại Công ty Cổ phần VNPAY JSC
- Giám đốc công ty LiveZone Vietnam Consulting JSC, đã ký và quản lý 1 team đa quốc gia vận hành dự án về phân tích kinh doanh (business intelligence) giá trị 1 triệu đô cho Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn
- Phó Giám đốc Công ty DSI Vietnam, quản trị dự án Báo cáo, làm việc với PHP, Coldfusion, HTML chart
- Nhà khoa học dữ liệu cao cấp tại ACOM Financial Institute, Nhật Bản
Chứng chỉ:
1. MBA Degree at Gloucestershire Business School (United Kingdom)
2. DA-100: Microsoft Certified: Data Analyst Associate
3. Microsoft Certified Excellence Solution Developer
4. IBM Certified Solution Expert


Nguyễn Kim Quang

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
- Đã đảm nhận các vị trí Kế toán tín dụng, Chuyên viên thẩm định, thư ký Phó TGĐ, chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp và dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội.
- Hiện tại đang làm ví trí Phân tích tài chính doanh nghiệp và dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội (từ 2008 đến nay)
- Có hơn 14 năm kinh nghiệm trong phân tích tài chính, phân tích dự báo rủi ro, bảo vệ phương án cho các dự án.
- Sử dụng thành thạo các công cụ SQL, Python đặc biệt các libraries phân tích và trực quan hóa dữ liệu, Machine Learning
- CÁC CHỨNG CHỈ
+ IBM Data Science Professional Certificate (IBM)
+ Python 3 Programming Specialization (University of Michigan)
+ SQL advanced certification (HackerRank)
+ STATSX0001: Statistical Learning (Stanford University)
+ Statistics with Python (University of Michigan)


Châu Ngọc Sơn

- Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dữ liệu, hiện tại đang làm vị trí Senior Business Intelligent Developer tại Lotte Data Communication
- Hơn 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới trong BI team
- Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 7.5 năm 2019
- Skill:
+ Data ETL with Python, SQL, Pyspark, Excel
+ Database administration: SQL Server, PostgreSQL, MySQL, AWS S3
+ ETL automation with Apache Airflow
+ Data Visualization with Tableau, Python, PowerBI