Lịch học dự kiến diễn raLớp: DWDL01SA6L2 LEVEL 2
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 5 - 19H00 - 21H30 & Chủ nhật - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: June 30, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 1, 2024
Giảng viên dự kiến: None
DWDL level 2

Advanced Data Lakes and Data Warehouses

bal

4.9 (361)

Đối tượng

bal

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu nắm vững kiến thức cơ bản về Data Lake & Data Warehouse

Bạn sẽ học những gì

bal

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  Ôn tập kiến thức level 1

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Ôn lại những kiến thức đã được học về ETL chuẩn bị cho Data warehouse
  - Cài đặt các phần cần thiết và set up máy

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Data Warehouse & Data Lake (Hive)

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Giới thiệu về Kho dữ liệu
  - Ứng dụng ETL để thiết lập nên kho dữ liệu
  - Thiết lập Apache Hive

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Data Warehouse

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Khái niệm ETL trước và sau kho dữ liệu
  - Những thiết lập để lưu trữ dữ liệu hiệu quả
  - Những khái niệm của một kho dữ liệu tiêu chuẩn

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Data Warehouse

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Khái niệm ETL trước và sau kho dữ liệu
  - Những thiết lập để lưu trữ dữ liệu hiệu quả
  - Những khái niệm của một kho dữ liệu tiêu chuẩn

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Apache Airflow

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Khái niệm Apache Airflow
  - Các ứng dụng của Apache Airflow trong việc thiết lập một kho dữ liệu

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Apache Airflow

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Thực hành thiết lập một Flow dât cho Kho dữ liệu bằng Apache AirFlow

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Mô hình dữ liệu SQL và No-SQL

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Mô hình lưu trữ SQL và No-SQL
  - Thiết lập mô hình lưu trữ vào Data warehouse

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Trực quan hóa dữ liệu với Power BI

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Sử dụng PowerBI để cảm quan về Data lưu trữ
  - Thiết lập việc cảm quan lưu lượng lưu trữ cũng như những thứ liên quan để đảm bảo data flow

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Ôn tập kiến thức level 2

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Ôn tập

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Bài tập cuối khóa

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Bài tập cuối khoá 2 và các trường hợp thực tế

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Python, Power BI, SQL trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Do Duy Nam

- Hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Dữ liệu lớn
- Nhà khoa học dữ liệu cao cấp Senior Data Specialist tại Công ty Cổ phần VNPAY JSC
- Giám đốc công ty LiveZone Vietnam Consulting JSC, đã ký và quản lý 1 team đa quốc gia vận hành dự án về phân tích kinh doanh (business intelligence) giá trị 1 triệu đô cho Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn
- Phó Giám đốc Công ty DSI Vietnam, quản trị dự án Báo cáo, làm việc với PHP, Coldfusion, HTML chart
- Nhà khoa học dữ liệu cao cấp tại ACOM Financial Institute, Nhật Bản
Chứng chỉ:
1. MBA Degree at Gloucestershire Business School (United Kingdom)
2. DA-100: Microsoft Certified: Data Analyst Associate
3. Microsoft Certified Excellence Solution Developer
4. IBM Certified Solution Expert


Đặng Lê Khoa

- Chuyên viên cao cấp triển khai và tư vấn Công nghệ Tổng quát tại Hitachi Vantara Việt Nam
- Giảng viên tại CFD-Engineer Việt Nam
- Đảm nhận nhiệm vụ phân tích dữ liệu tại Cộng đồng kĩ sư Việt Nam CFD-Engineer
- Chứng chỉ:
1. Data Manipulation with Python (Advanced, score:166, percentile: 99%)
2. Importing & Cleaning Data with Python (Advanced, score:131, percentile: 85%)
3. Python Programming (Advanced, score:133, percentile: 86%)

Các khóa học liên quan