Trang chủ>  Blog >  Kiến thức chuyên môn >  Câu lệnh delete trong sql, các cách sử dụng delete trong SQL

Câu lệnh delete trong sql, các cách sử dụng delete trong SQL


Lệnh delete trong sql được dùng để thực hiện chức năng xóa một, hoặc nhiều hàng trong SQL server, các ví dụ cơ bản về lệnh delete trong SQL server.

  17,942 lượt xem

Nội dung bài viết

Lệnh delete trong sql bao gồm những lệnh gì? 

Lệnh delete trong sql được sử dụng như một công cụ để thực hiện chức năng xóa các hàng, cột, bảng trong một bảng cấu trúc dữ liệu SQl server. một số lệnh delete sử dụng trong sql server.

Sự khác nhau giữa câu lệnh DELETE với câu lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL

câu lệnh delete trong sql là việc xóa toàn bộ dữ liệu bảng  trong sql với các điều kiện khác nhau ví dụ:

Việc thực hiện câu lệnh truy vấn delete trong sql bao gồm câu lệnh với điều kiện where.

Ví dụ:

DELETE FROM employees

WHERE first_name = 'Sarah';

Ví dụ về SQL Server DELETE này sẽ xóa tất cả các bản ghi khỏi bảng nhân viên trong đó first_name là 'Sarah'.

Bạn có thể muốn kiểm tra số hàng sẽ bị xóa. Bạn có thể xác định số hàng sẽ bị xóa bằng cách chạy câu lệnh SELECT sau đây trước khi thực hiện xóa.

SELECT count(*)

FROM employees

WHERE first_name = 'Sarah';

Câu Lệnh truncate table trong Sql 

câu lệnh TRUNCATE TABLE được dùng để xóa toàn bộ dữ liệu bảng có trong trong Sql server. Nó được thực hiện tương tự như câu lệnh delete mà không có điều kiện Where.

Cú Pháp: 

TRUNCATE TABLE [database_name.] [schema_name.] table_name

[ WITH ( PARTITIONS ( partition_number

                    | partition_number TO partition_number ) ] ;

Ví dụ về câu lệnh TRUNCATE TABLE: 

TRUNCATE TABLE employees;

Ví dụ này sẽ cắt bớt bảng được gọi là nhân viên và xóa tất cả các bản ghi khỏi bảng đó.

Nó sẽ tương đương với câu lệnh DELETE sau trong SQL Server:

DELETE FROM employees;

Cả hai câu lệnh này sẽ dẫn đến việc xóa tất cả dữ liệu từ bảng nhân viên . Sự khác biệt chính giữa hai điều này là bạn có thể khôi phục câu lệnh DELETE nếu bạn chọn, nhưng bạn không thể khôi phục câu lệnh TRUNCATE TABLE.

Câu lệnh drop table sql là gì? ví dụ về một số lệnh delete trong sql

Trong sql server, lệnh Delete DROP TABLE được dùng để xóa định nghĩa bảng và tất cả các dữ liệu, chỉ mục, ràng buộc, thông số của bảng.

Trước khi sử dụng lệnh delete DROP TABLE bạn phải xem xét, cân nhắc cẩn thận, vì khi lệnh này được thực hiện toàn bộ dữ liệu trong bảng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Cú Pháp thực hiện lệnh delete table trong sql: 

cú pháp: 

DROP TABLE [IF EXISTS]  [database_name.][schema_name.]table_name;

trong đó: 

  • IF EXISTS có thể dùng hoặc không, 
  • database_name là tên database, có thể dùng hoặc không, schema_name là tên schema, có thể dùng hoặc không, 
  • table_name: là tên Table cần xóa trong lệnh delete trong sql

 

Lệnh delete table được sử dụng khá nhiều trong những lệnh delete trong sql server. Cùng xem một số ví dụ và cách thức thực hiện các lênh delete table trong SQL server.

Ví dụ 1: có một bảng bao gồm nhiều tên nhân viên bị lỗi muốn xóa toàn bộ bảng với table name: “Nhan Vien”

thực hiện cú pháp:

DROP TABLE nhan vien;

 

💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

Note: Để hiểu hơn về SQL bạn có thể tham khảo khóa học và nhận tư vấn Career Path từ đội ngũ chuyên gia tại đây: 

link: https://bit.ly/3QzTaSU

Mã QR: https://i.imgur.com/H9zO26U.png

Một số lưu Ý khi sử dụng lệnh drop table trong SQL

Nếu sử dụng lệnh DROP table sql server, tất cả các tham chiếu, mối quan hệ với các bảng khác sẽ không còn hợp lệ, các ràng buộc tính toàn vẹn và cấp quyền truy cập bảng sẽ bị xóa bỏ. Nếu muốn sử dụng bảng lần nữa, bạn phải tái tạo lại bảng, thiết lập lại các ràng buộc toàn vẹn, đặc quyền truy cập và các mối quan hệ với các bảng khác.

Giới thiệu về lệnh drop column trong sql hay delete column trong sql.

những lúc chúng ta cần xóa nhiều cột không sử dụng hoặc đã lỗi thời khỏi bảng. Để thực hiện việc này, bạn sử dụng lệnh DELETE column trong SQl.

Với cú pháp như sau: 

ALTER TABLE table_name

DROP COLUMN column_name;

Trong cú pháp này:

  • Đầu tiên, chỉ định tên của bảng mà bạn muốn xóa cột.
  • Thứ hai, chỉ định tên của cột mà bạn muốn xóa.

Nếu cột mà bạn muốn xóa có một CHECK ràng buộc, bạn phải xóa ràng buộc trước khi xóa cột. Ngoài ra, SQL Server không cho phép bạn xóa một cột có một  PRIMARY KEY hoặc một  FOREIGN KEY ràng buộc.

Nếu bạn muốn xóa nhiều cột cùng một lúc, bạn sử dụng cú pháp sau:

ALTER TABLE table_name

DROP COLUMN column_name_1, column_name_2,...;

 

Ngôn ngữ mã: SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) ( sql )

Trong cú pháp này, bạn chỉ định các cột mà bạn muốn thả dưới dạng danh sách các cột được phân tách bằng dấu phẩy trong DROP COLUMN mệnh đề.

delete column trong sql ví dụ về sql server

Hãy tạo một bảng mới có tên sales.price_lists cho phần trình diễn.

CREATE TABLE sales.price_lists(

    product_id int,

    valid_from DATE,

    price DEC(10,2) NOT NULL CONSTRAINT ck_positive_price CHECK(price >= 0),

    discount DEC(10,2) NOT NULL,

    surcharge DEC(10,2) NOT NULL,

    note VARCHAR(255),

    PRIMARY KEY(product_id, valid_from)

Câu lệnh sau loại bỏ note cột khỏi price_lists bảng:

ALTER TABLE sales.price_lists

DROP COLUMN note;

Cột giá có một CHECK ràng buộc, do đó, bạn không thể xóa nó. Nếu bạn cố gắng thực hiện câu lệnh sau, bạn sẽ gặp lỗi:.

ALTER TABLE sales.price_lists

DROP COLUMN price;

 

bài viết chia sẻ về lệnh delete trong sql, ví dụ và ứng dụng của delete trong xử lý dữ liệu. sự khác nhau giữa câu lệnh delete trong sql và câu lệnh Truncate table trong SQl. 

Tìm hiểu thêm:

các dạng bài tập sql

sql server và cách download

 

Note: Để hiểu hơn về SQL bạn có thể tham khảo khóa học và nhận tư vấn Career Path từ đội ngũ chuyên gia tại đây: 

link: https://bit.ly/3QzTaSU

Mã QR: https://i.imgur.com/H9zO26U.png

Chương trình đào tạo: Phân tích dữ liệu, Khoa học dữ liệu, Kĩ sư dữ liệu, Lập trình ứng dụng.
Chất lượng nhất - Uy tín nhất - Nhiều học viên tin tưởng nhất
Hơn 8000 học viên ưu tú đã tốt nghiệp
Đăng ký tư vấn khóa học

*Vui lòng nhập số điện thoại của bạn

*Vui lòng nhập họ tên của bạn

*Vui lòng chọn địa điểm học

*Vui lòng chọn giới tính

*Vui lòng chọn 1 trường


Các bài viết liên quan


Phân tích Dữ liệu và Hiểu biết Khách hàng: Tối ưu hóa Trải nghiệm Người dùng

Phân tích dữ liệu là quá trình tổng hợp, xử lý, đánh giá và giải thích các dữ liệu liên quan đến hành vi của khách hàng, bao gồm lịch sử giao dịch, hoạt động trên trang web, tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ, đánh giá về chất lượng và sự hài lòng, và nhiều yếu tố khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển doanh nghiệp của bạn.

BigQuery - Công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ của Google Cloud Platform

Trong thời đại dữ liệu lớn ngày nay, việc phân tích và trích xuất giá trị từ khối lượng dữ liệu khổng lồ là vô cùng quan trọng. BigQuery là một trong những công cụ hàng đầu giúp thực hiện điều đó một cách hiệu quả.

Trọn bộ tài liệu học SQL cho người mới bắt đầu - share tài liệu

Trọn bộ tài liệu học SQL cơ bản dành cho dân newbie hay trái ngành của MCI sẽ là điểm tựa vững chắc giúp bạn tự tin trên con đường phát triển sự nghiệp về dữ liệu.

Các bài viết liên quan