MCI BLOGS


Nơi chia sẻ về những câu chuyện thú vị và những kinh nghiệm về lập trình phần mềm, phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu và kĩ sư dữ liệu..
Câu chuyện nghề nghiệp trong ngành công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu của Học viện Công nghệ MCI dành cho độc giả.

TỔNG HỢP 38 THƯ VIỆN PYTHON HÀNG ĐẦU CHO DATA SCIENTIST, DATA VISUALIZATION & MACHINE LEARNING P2

Lê Thị Huyền Trang - Jan. 4, 2023, 4:31 p.m.

Bài viết này tổng hợp 38 thư viện Python hàng đầu cho khoa học dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu & machine learning

Xem nhanh

 Bài viết này tổng hợp 38 thư viện Python hàng đầu cho khoa học dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu & machine learning

13. StatsModels

Stars: 5600, Commits: 13446, Contributors: 247

Statsmodels là mô hình thống kê và kinh tế lượng trong Python

 

14. mlpack

Stars: 3400, Commits: 24575, Contributors: 190

mlpack là một thư viện máy học C++ trực quan, nhanh chóng và linh hoạt với các liên kết với các ngôn ngữ khác

 

15. Pattern

Stars: 7600, Commits: 1434, Contributors: 20

Pattern là mô-đun khai thác web dành cho Python, với các công cụ để tìm kiếm, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, máy học, phân tích mạng và trực quan hóa.

 

16. Prophet

 Stars: 11500, Commits: 595, Contributors: 106

Công cụ tạo dự báo chất lượng cao cho dữ liệu chuỗi thời gian có nhiều tính thời vụ với mức tăng trưởng tuyến tính hoặc phi tuyến tính.

 

4. Thư viện Python Automated Machine Learning 

17. TPOT

 Stars: 7500, Commits: 2282, Contributors: 66

Một công cụ Học máy tự động của Python giúp tối ưu hóa các quy trình học máy bằng cách sử dụng lập trình di truyền.

 

18. auto-sklearn

 Stars: 4100, Commits: 2343, Contributors: 52

auto-sklearn là bộ công cụ học máy tự động và là sự thay thế thả vào cho công cụ ước tính scikit-learning.

 

19. Hyperopt-sklearn

 Stars: 1100, Commits: 188, Contributors: 18

 Hyperopt-sklearn là lựa chọn mô hình dựa trên Hyperopt trong số các thuật toán máy học trong scikit-learning.

 

20. SMAC-3

 Stars: 529, Commits: 1882, Contributors: 29

 Cấu hình thuật toán dựa trên mô hình tuần tự

 

21. scikit-optimize

Stars: 1900, Commits: 1540, Contributors: 59

 Scikit-Optimize, hoặc skopt, là một thư viện đơn giản và hiệu quả để giảm thiểu (rất) các chức năng hộp đen ồn ào và tốn kém. Nó thực hiện một số phương pháp để tối ưu hóa dựa trên mô hình tuần tự.

 

22. Nevergrad

 Stars: 2700, Commits: 663, Contributors: 38

 Nevergrad để thực hiện tối ưu hóa không có độ dốc

 

23. Optuna

 Stars: 3500, Commits: 7749, Contributors: 97

 Optuna là một khung phần mềm tối ưu hóa siêu tham số tự động, được thiết kế đặc biệt cho máy học.

 

5. Thư viện Python trực quan hóa dữ liệu

 24. Apache Superset

 Stars: 30300, Commits: 5833, Contributors: 492

Apache Superset là một Nền tảng khám phá dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu

 

25. Matplotlib

 Stars: 12300, Commits: 36716, Contributors: 1002

Matplotlib là một thư viện toàn diện để tạo các hình ảnh tĩnh, hoạt ảnh và tương tác trong Python.

 

26. Plotly

 Stars: 7900, Commits: 4604, Contributors: 137

Plotly.py là một thư viện vẽ đồ thị tương tác, mã nguồn mở và dựa trên trình duyệt dành cho Python

 

 

Chương trình đào tạo: Phân tích dữ liệu, Khoa học dữ liệu, Kĩ sư dữ liệu, Lập trình ứng dụng.
Chất lượng nhất - Uy tín nhất - Nhiều học viên tin tưởng nhất
Hơn 6000 học viên ưu tú đã tốt nghiệp